Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

Medycyna Pracy

Realizujemy działania z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

W zakresie swoich zadań wykonujemy m.in.:

Badania profilaktyczne  - na podstawie art 229 KP badania przeprowadzane sa po podpisaniu umowy z pracodawcami zlecającymi wykonanie badan pracownikom. Przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Rodzaje badań to wstepne badania lekarskie, okresowe oraz kontrolne.

Pracownik skierowany na badania powinien posiadać skierowanie od pracodawcy, które zawiera informacje na temat czynników szkodliwych i uciążliwych, zaświadczenie od lekarza proadzacego o zakończeniu leczenia (głownie w przypadku badań kontrolnych), dokument ze zdjęciem potwierdzajacy tozsamość. Na badanie lekarskie zabrać okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy- jeżeli się ich używa, być na czczo ( gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniona jest praca wymagajaca posługiwania sie pojazdem służbowym)

  Badanie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami tzw. badanie kierowców wykonywane  jest:

  • na wniosek zainteresowanej osoby,  np.: ubiegajacej się o uzyskanie uprawnień,  ich przywrócenie, przedłużajacej ważność posiadanego prawa jazdy                           

 Badania kierowców są wykonywane odpłatnie. Koszt ponosi osoba zainteresowana.

Badania do celow sanitarno-epidemiologicznych jest wykonywane, gdy rodzaj wykonywanej pracy potencjalnie wiaże sie z możliwoscia przeniesienia zakażenia lub chorony zakaźnej na inne osoby.

Dokument potwierdzajacy ważnosć wykonania badanie to orzeczenie lekarskie wydawane po wizycie u lekarza Medycyny Pracy. Badanie wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawce lub na wniosek wlasny.

Badania kandydatow do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych oraz kwalifikacje na kursy zawodowe.Badania wykonywane są na podstawie corocznie umów zawieranych z MOMP w Krakowie lub jest mozliwość wykonania ich odpłatnie. Uczniowie niepełnoletni powinni  stawiać sie z rodzicem/ przedstawicielem ustawowym. Uczeń chcący zrealizować badanie powinien posiadać skerowanie wystawione przez szkołe lub uczelnie wyższą, dokument ze zdjeciem potwierdzajacy tożsamość.

Badania lekarskie osób ubiegajacych sie lub posiadających broń. Koszty zwiazane z wydaniem orzeczeń lekasrkich ponosi osoba zainetresowana.

Wizytacje stanowisk pracy