Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

Informacje prawne

Przychodnia realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawnymi

/Ustawami i Rozporządzeniami/ .

Podstawowym  zakresem  działaności, obok  innych  świadczeń medycznych, porad specjalistycznych  jest  Medycyna Pracy oparta m.in. na:

 • Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, 
 • Ustawa  z dnia 5 grudnia  2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki  Społecznej  z dnia 30 maja  1996 roku 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.
 • Ustawie  o kierujacych pojazdami z dnia 5 styczna 2011
 • Ustawie o  zawodzie  lekarza  
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej
 • Ustawa  o POZ  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002217/T/D20172217L.pdf
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 
 • Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia 8 lipca  2014  roku  w  sprawie  badań   psychologicznych osób  ubiegających  sie   o  uprawnienia  do  kierowania  pojazdami, kierowców  oraz  osób  wykonujacych zawód  na  stanowisku kierowcy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 

Uprawnienia szczególne

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923),
 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r., poz. 1680),
 • ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100.),
 • ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1570),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1324),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2148),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 r. poz. 823),