Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

Prawa Pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  Pacjent ma możliwość zapoznania się ze swoimi prawami na terenie podmiotu leczniczego lub poprzez poniższe linki:

 Rzecznik Praw Pacjenta

https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta

 

Prawa Dziecka jako Pacjenta

https://www.gov.pl/web/rpp/karta-praw-dziecka-pacjenta

Plakat prawa małego Pacjenta

Karta Praw Dziecka- Pacjenta

 

Ministerstwo Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/leczenie/prawa-pacjenta/

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

 

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

  • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
  • zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta
  • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej lub Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych  – gdy naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
  • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
  • skierować się do kierownika u  świadczeniodawcy;
  • skierować się do  Narodowego Funduszu Zdrowia /Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona./

Rzecznik Praw Pacjenta - broszury, plakaty,ulotki do pobrania