Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

Zakres działalności

Nasza działalność

 

 Eskulap Sp. z o.o. w Olkuszu jest jednostką organizacyjną Spółki Eskulap Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu 32-300 ul. Kr. Kazimierza Wielkoego 110. Działalność jest prowadzona w nastepujacych zakresach:

 • Poradnia POZ - gabinet lekarza POZ, gabinet pielegniarki POZ, medycya szkolna
 • Medycyna Pracy - badania profilaktyczne, badania uczniów i studentów, wizytacje stanowisk pracy
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców
 • Badania dla osób posiadajacych broń lub ubiegajacych sie o posiadanie broni
 • Badania laboratoryjne: w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, badania wykonywane prywatnie

Od początku działanoa Poradni w roku 2001 za główny cel stawiano swiadczenie usług medycznych na poziomie spełniającym potrzeby i oczekiwania Pacjentów.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Misja Eskulap Sp. z o.o.

Misją Eskulap Sp. z o.o. jest towarzyszenie naszym pacjentom na każdym etapie życia, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej, profesjonalne działania profilaktyczne i edukacyjne spełniające ich oczekiwania. 

Priorytety

 • Świadczeniei usług zgodnie z odpowiednimi standardami i obowiazujacymi procedurami medycznymi
 • Udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany i kompetentny personel medyczny
 • Stałe unowocześnianie posiadanej infrastruktury
 • Stworzenei wśród pracowników pozytywnej atmosfery i zadowolenia z pracy
 • Budowanie zaufania pomiedzy Pacjentem a personelem naszej placówki
 • Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
 • Tworzenie wsród pracowników pozytywnej atmosfery
 • Stałe doskonalenie wdrożonych standardów akredytacji w POZ

Realizacja priorytrtów

 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu świadczacego usługi medyczne
 • Budowanie wsród personelu świadomości i odpowiedzialności za wykonywaną przez niego pracę
 • Inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę
 • Przestrzeganie Praw Pacjenta i udzielanie mu wsparcia w wymagającyh tego sytuacjach
 • Profesjonalne zarządzanie
 • Dbałość o atmosferę opartą na życzliwość i zaufanie
 • Wdrażanie profilaktycznych programów zdrowotnych i edukację w zakresie promocji zdrowia
 • Stałe podnoszenie świadomości i roli poszczególnych pracowników w funkcjonowaniu wdrazanych standardów akredytacji w POZ

W celu realizacj okreslonych założeń kierownictwo zobowiazuje sie do :

 • Uznania i stosowania przyjetych zasad Polityki Jakości
 •  Zabezpieczenia zasobów niezbednych do realizacji postawionych celów
 • Motywowania i angazowania wszystkich pracowników w sprawy doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług
 • Utrzymanian i ciąghłeego doskonalenia skutecznosci wdrażanych standardów akredytacji w POZ

POLITYKA JAKOŚCI STANOWI PODSTAWĘ DLA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH WDRAŻANYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM . POLITYKA JAKOŚCI JEST ZNANA I RESPEKTOWANA PRZEZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ESKULAP SP. ZO.O.