Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

Programy profilaktyczne

 Kalendarz szczepień obowiązkowych; KALENDARZ SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH 2024

Przydatne informacje na temat szczepień  dorosłych:  PRZEWODNIK PO SZCZEPIENIACH DOROSŁYCH DLA PACJENTA

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, które pozwalają wcześnie wykryć groźne schorzenia, skutecznie je wyleczyć i cieszyć się zdrowiem. 

ŚRODY Z PROFILAKTYKĄ    to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Poniższy link prezentuje informację nt prowadzonej akcji oraz zawiera kalendarz z możliwością przekierowania do filmu lub opracowania omawianego zagadnienia.

https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ2X-9LnwIVEIyeStWSDV5c-nMvRKMaza

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował cykl spotkań  profilaktyczno-edukacyjnych pod tytułem "8 tygodni do zdrowia" Zachęcamy do korzystania z gotowych do przeprowadzenia treningów opracowanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa.

https://youtu.be/100oBdPNANw

 

Program bezpłatnych szczepień przeciw HPV

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV. HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat (urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia).

W Polsce w powszechnym programie szczepień przeciw HPV bezpłatnie dostępne są 2 szczepionki: 2-walentana szczepionka Cervarix i 9-walentna szczepionka Gardasil 9.

Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.Dzieci urodzone w 2010 r., które otrzymają pierwszą dawkę szczepionki, mogą przyjąć drugą dawkę po ukończeniu 14 lat.

Jak zapisać dziecko na szczepienie

Aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę:

 

Poradnia Eskulap realizuje również "Program szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” jako zadania ze zdrowia publicznego

szczepienia dziewcząt, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji zadania w roku 2022 tj.; tych, które otrzymały pierwsza dawkę szczepionki i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2023 roku, dziewczynki urodzone w 2009 roku zdeklarowane do lekarza POZ i   zameldowane na terenie Powiatu Olkuskiego w jednej z gmin biorących udział w programie tj.: Olkusz, Klucze, Bolesław, Wolbrom, Bukowno, Trzyciąż.  Od dnia 1.09.2023 dopuszcza się możliwość przeznaczenia wolnych dawek szczepionki  na wykonanie szczepień u dziewcząt urodzonych w latach 2005-2009 ( wg kolejności zgłoszeń) na szczepienie podstawowe lub zakończenie rozpoczętego cyklu.

 •  termin realizacji programu: od lipca 2023r. do 30 listopada 2023r

Poradnia Eskulap realizuje  jak co roku „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”

Szczepieniem będą objęte: dzieci dwuletnie ( urodzone w roku 2021), w tym: zdeklarowane do lekarza rodzinnego w Poradni Eskulap Sp. z o. o. w Olkuszu oraz zameldowane na terenie Powiatu Olkuskiego,  w jednej z gmin biorących udział w programie tj. Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Wolbrom, Trzyciaż , a niezaszczepione wcześniej  szczepionką p/meningokokom grupy A, C, W-135, Y lub u których wcześniejsze szczepienie szczepionką p/meningokokom grupy A, C, W-135,Y  nie mogło być wykonane ze względów medycznych.

- termin realizacji programu: od maja 2023 do 10.11.2023 r.

*     *     *

 

Poradnia Eskulap realizuje następujące programy profilaktyczne:

 

I. Profilaktyka niedoboru witaminy D3

Adresaci programu:

Wszystkie grupy wiekowe. (Zgodnie z polskimi zaleceniami opracowanymi przez zespół ekspertów. )

 Realizacja programu:

 1. Zgodnie z wytycznymi stosowane są działania w zakresie profilaktyki niedoboru wit. D3 u dzieci w czasie realizacji wizyt w gabinecie lekarza POZ. Rodzice/ opiekunowie prawni informowani, są o zaleceniach dotyczących sposobu stosowania preparatów wit.D3.
 2. Pacjenci w trakcie wizyt w gabinecie lekarza POZ informowani są o potrzebie stosowania wit. D3 w ramach profilaktyki.
 3. Istnieje możliwość wykonania badania poziomu wit. D3 o czym pacjent jest informowany.
 4. W trakcie wizyty w gabinecie lekarza POZ  pacjent może otrzymać zaproszenie na wykonanie badania w cenie promocyjnej /badanie nie znajduje się na liście badań refundowanych przez NFZ/ 
 5. Pacjent ma możliwość wykonania badań w punkcie pobrań  wtorek, środa, piątek godz 07:30-10:00/ zgłaszając się z zaproszeniem otrzymanym od lekarza.  
 6. Kolejno z wynikami pacjent zgłasza się do gabinetu lekarza POZ
 7. W oparciu o wynik badania podjęta jest decyzja o postępowaniu profilaktycznym lub terapeutycznym
 8. Według wskazań przeprowadzana jest edukacja w zakresie diety, ekspozycji na słońce, problematyki wynikającej z niedoboru wit. D3.

II.  Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne realizowane według planu szczepień zgodnie z aktualnym  kalendarzem szczepień.

III. Profilaktyka antynowotworowa

  Adresaci programu:

Wszystkie grupy wiekowe.

Realizacja programu:

 1. Dla pacjentów udostępniono  informację/tablica na korytarzu/ na temat  zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Program profilaktyczny rekomendowany przez MZ. 
 2. Dodatkowo określono  terminy spotkań edukacyjnych w zakresie profilaktyki antynowotworowej.
 3. Określono termin ostatni wtorek miesiąca 15:00-18:00. Terminy zostały podane do wiadomości pacjentów.
 4. Działania profilaktyczne realizowane są w trakcie wizyt lekarskich.
 5. Prowadzony jest rejestr osób, które uczestniczyły w spotkaniach edukacyjnych.

Link do materiałów nt. profilaktyki nowotworowej  https://www.gov.pl/web/zdrowie/ulotki-i-plakaty-dotyczace-profilaktyki-onkologicznej

IV.CHUK:

Adresaci programu:

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w przedziale wiekowym od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Realizacja programu:

 1. Personel rejestracji zaprasza telefonicznie do udziału w programie.
 2. Pacjent po zgłoszeniu się do poradni otrzymuje skierowanie na badania laboratoryjne (lipidogram, glukoza)
 3. Kolejno z wynikami pacjent zgłasza się do gabinetu pielęgniarki POZ celem uzupełnienia karty badania profilaktycznego o:

         - wywiad rodzinny w zakresie chorób układu krążenia,

-wywiad związany z paleniem tytoniu

- pomiary: RR, tętno, masa ciała, wzrost, (określenie BMI).

      4. Pacjent umawiany jest na wizytę lekarską w trakcie której określane jest ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wg   tabeli SCORE, według wskazań przeprowadzana jest edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych ( dieta, styl życia, ograniczenie palenia tytoniu) mających wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i cukrzycy.

Link do materiałów nt programu CHUK https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk

V. Gruźlica:

Adresaci  programu:

Osoby dorosłe, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy.

Badania powinny wykonać szczególnie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności, które mogą się przyczynić do rozwoju choroby:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • obciążenie długotrwałą chorobą
 • obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią
 • bezdomność

Zagrożenie chorobą oceniane  jest podczas wywiadu przez pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, które miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne przesłanki, mogą się zgłosić do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której złożyli deklarację wyboru.  W uzasadnionych przypadkach, pacjenci kierowani są do lekarza, który zleca szczegółowe badania.

Realizacja programu:

 1. Pielęgniarka POZ  w trakcie realizacji świadczeń w domu pacjenta lub w gabinecie POZ  dokonuje wstępnej oceny zagrożenia gruźlicą płuc.
 2. Ankieta świadczeniobiorcy w profilaktyce gruźlicy stanowi podstawę do określenia wystąpienia  ryzyka zachorowania na gruźlicę.
 3. W zależności od wyniku ankiety  pacjent zostaje edukowany przez pielęgniarkę POZ na temat  gruźlicy jako choroby zakaźnej wywoływanej przez bakterię - prątek gruźlicy lub zostaje skierowany celem dalszej oceny stanu zdrowia do lekarza poz, na którego liście świadczeniobiorców się znajduje.

Link do materiałów nt profilaktyki gruźlicy https://www.nfz-szczecin.pl/rwrsx_profilaktyka_gruzlicy.htm

VI.  POCHP

Adresaci  programu:

 • Osoby palące tytoń
 • Osoby  niepalące tytoniu chętne do udziału w programie ( narażone środowiskowo oraz zawodowo na choroby układu oddechowego)

Realizacja programu:

 1. Udział w Ogólnopolskich Dniach Spirometrii wg wytycznych
 2. Realizacja badań programu w ramach POZ:
 1. W oparciu o bieżący wywiad lekarski wskazujący na prawdopodobieństwo wystąpienia POCHP pacjent zostaje zakwalifikowany do programu
 1. W powyższym przypadku wykonywane jest badanie spirometryczne
 2. Wynik badania jest interpretowany przez lekarza i określone zostaje dalsze postępowanie (RTG klatki piersiowej, konsultacja pulmonologiczna
  1. Poradnia określiła osoby odpowiedzialne za zapewnienie udziału podopiecznych w badaniach  profilaktycznych
  2. Poradnia dokonuje okresowej oceny realizacji programów.

 

Informacje na temat innych programów realizowanych przez  Miisterstwo Zdrowia mozna odnależć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-i-profilaktyka