Poradnia Eskulap

czynna
od poniedziałku do piątku

godz. 8:00 - 18:00

 


Witamy na stronie Poradni Eskulap

Poradnia Eskulap posiada Certyfikat Akredytacyjny z Ministerstwa Zdrowia potwierdzający spełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej.

Certyfikat nr 2018/P/14

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI

ESKULAP Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zarząd Eskulap Sp. z o.o. w Olkuszu przy ulicy K.K. Wielkiego 64 informuje, że z dniem 01.04.2019r. ulega zmianie adres siedziby firmy w tym  miejsce udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ , medycyny pracy oraz obsługi umow komercyjnych .

Nowy adres siedziby firmy to:

Eskulap Sp.  z o.o.

Ul. K.K. Wielkiego 110

32-300 Olkusz

 

Numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian.

Numery telefonów, faksu oraz adresy email pozostają bez zmian.

 

 *      *      *

W dniu 12.11.2018 / poniedziałek/ Poradnia Eskulap będzie nieczynna.

Dyżur będzie pełnić NZOZ "NOWY SZPITAL" w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 13           tel.: 41 - 240 13 45

*    *    *

 ESKULAP Sp. z o.o. w Olkuszu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu realizuje:

„Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia” sezon jesień/zima 2018

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia, zdeklarowanych do lekarza poz.  W związku z ograniczoną pulą bezpłatnych szczepionek w ramach programu  decyduje kolejność zgłoszeń.  Akcja zakończona

*    *    *

Promocja zdrowia

Poradnia Eskulap realizuje  działania na rzecz promocji zdrowia  w sposób zaplanowany zmierzający do zdrowego stylu życia i zmiany niezdrowych nawyków.

Spotkania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia prowadzone są przez wykwalifikowany personel pielęgniarski w ostatni wtorek miesiąca  godz. 15:00-18:00.

Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące: zdrowej diety, aktywnosci fizycznej, utrzymania prawidłowej masy ciała, wpływu uzależnień na zdrowie.

 

*   *   *

Edukacja pacjentów

W ramach  opieki nad pacjentem określone zostały tematy i terminy działań realizowanych przez personel pielęgniarski Eskulap Sp. z o. o. w zakresie wybranych chorób przewlekłych.

Edukacja pacjentów w 2019 roku odbywać się będzie w następujących zakresach tematycznych:

  1.  nadciśnienie tętnicze 
  2. otyłość
  3. cukrzyca

Pacjent ma możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu poprzez zapisanie się na listę w rejestracji Porani Eskulap. 

*   *   *

Dni Spirometrii 2017

W ramach ogólnopolskiej akcji spirometrycznej Dni Spirometrii 2017 w Eskulap Sp. z o.o.  będzie przeprowadzać bezpłatne badania spirometryczne.

Hasłem przewodnim Dni Spirometrii 2017 jest hasło Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem.

Tegoroczna edycja dni spirometrii jest poświecona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie.

W dniu 29.09.2017 w godzinach 11:00-16:00 możesz wykonać u nas  bezpłatnie badanie spirometryczne.

                                                                                        Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach.

 

*   *   *

Informujemy, o zakończeniu realizacji w Poradni Eskulap programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w 2017. Nadal istnieje możliwość dokonania zakupu szczepionki płatnej.

 ESKULAP Sp. z o.o. w Olkuszu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu realizuje:

„Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia” sezon jesień/zima 2017

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia, zdeklarowanych do lekarza poz.  W związku z ograniczoną pulą bezpłatnych szczepionek w ramach programu  decyduje kolejność zgłoszeń.

 

*   *   *

 ESKULAP Sp. z o.o. w Olkuszu w 2017 przeprowadza szczepienia w ramach:

„Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawdczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce." 

SZCZEPIENIE JEST DOBROWOLNE I BEZPŁATNE

Szczepieniami objęte będą:

  •  DZIEWCZYNKI TRZYNASTOLETNIE ( urodzone w 2004 roku) zameldowane w jednej z gmin biorących udział w programie tj.: Olkusz, Klucze,  Bolesław, Wolbrom niezaszczepione wcześniej szczepionką p/wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
  • termin realizacji programu( 1-sza dawka) do 20.XI.2017

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV jest finansowany z budżetu  Powiatu Olkuskiego. 

Prosimy o wcześniejsze umawiane wizyt poprzez naszą rejestrację do Poradni Dziecka Zdrowego osobiście lub telefonicznie.

 

*   *   *

SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM typu C DLA DZIECI URODZONYCH W 2015 ROKU

Poradnia Eskulap jest jednym z realizatorów bezpłatnych szczepień organizowanych przez Powiat Olkuski w ramach "Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego". Do pacjentów kwalifikujących sie do szczepienia zostały rozesłane imienne zaproszenia.

              Szczepienia będą realizowane od czerwca 2017 do 30.11.2017

Prosimy o wcześniejsze umawiane wizyt poprzez naszą rejestrację do Poradni Dziecka Zdrowego osobiście lub telefonicznie.  

Zachęcamy do udziału w akcji

*   *   *

Możliwość dokonania płatności kartą

W celu usprawnienia  dokonywanych płatności wprowadziliśmy możliwość płacenia  kartą kredytową i płatniczą, aby klient mógł dokonać transakcji bezgotówkowo. Dzięki temu, dokonywanie zapłaty stanie się łatwiejsze. Jest to bezpieczny i coraz bardziej powszechny sposób zapłaty, co ważne, klient nie ponosi żadnych, dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem płatności!

 

*   *   *

Szanowni Pacjenci

Infomujemy o możliwości wykonania badań w ramach profilaktycznego progrmu Chorób Układu Krążenia.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Celem programu profilaktyki chorób układu krążenia jest obniżenie  zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka. Z kolei jako cele dodatkowe wyznaczono zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesną identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia, promocję zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Program kierowany jest do osób, które w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, które dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK (także u innych świadczeniodawców) oraz są obciążone jednym spośród następujących czynników ryzyka:
a) nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
b) zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
c) palenie tytoniu,
d) niska aktywność ruchowa,
e) nadwaga i otyłość,
f) upośledzona tolerancja glukozy,
g) wzrost stężenia fibrynogenu,
h) wzrost stężenia kwasu moczowego,
i) nadmierny stres,
j) nieracjonalne odżywianie,
k) wiek,
l) płeć męska,
m) obciążenia genetyczne

Szczególowe informacje na temat programu można uzyskać od lekarza POZ.

 

* * *

Informujemy, o zakończeniu realizacji w Poradni Eskulap programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w 2016. Nadal istnieje możliwość dokonania zakupu szczepionki płatnej.

 ESKULAP Sp. z o.o. w Olkuszu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu realizuje:

„Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia, zdeklarowanych do lekarza poz.

W związku z ograniczoną pulą bezpłatnych szczepionek w ramach programu  decyduje kolejność zgłoszeń.

 

*  *  *

Przychodnia Eskulap zaprasza do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

- POZ    / Internista, Pediatra i Lekarz Rodzinny w  ramach  NFZ/  

- Medycyny Pracy